De holenduif (Columba oenas) is een vogel uit de familie van duiven (Columbidae). Zowel in Nederland als België is de holenduif het hele jaar aanwezig.

Kenmerken

De holenduif is 28-32 cm lang en heeft een spanwijdte van 60-66 cm. De mannetjes wegen ongeveer 300 g en de vrouwtjes ongeveer 270 g. De veren zijn blauwgrijs zonder wit, bij weerszijden van de hals glanzend groen en op de borst bleek oranje. De vleugels hebben een zwarte rand. De ogen zijn zwart. De roep klinkt ongeveer als “hu ru”.

Leefwijze

Het voedsel bestaat uit zaden, graan, bessen, eikels, enz.

Voortplanting

Het vrouwtje legt per legsel twee witte eieren in een nest in een holle boom, die door beide partners gedurende 16 dagen worden bebroed.

Verspreiding en leefgebied

De soort telt 2 ondersoorten:

  • C. o. oenas: van westelijk Europa en noordwestelijk Afrika tot noordelijk Kazachstan, zuidwestelijk Siberië en noordelijk Iran.
  • C. o. yarkandensis: van zuidoostelijk Kazachstan en Oezbekistan tot westelijk China.

    Bron: Wikipedia