De heggenmus (Prunella modularis) is een zangvogel uit de familie van heggenmussen (Prunellidae).

Kenmerken

Ze worden 14 centimeter groot[2], ongeveer even groot als de huismus, maar onderscheiden zich doordat de rugstrepen doorlopen tot op de kop terwijl de huismus daar grijs is. Deze vogel heeft duidelijke, donkerbruine strepen op de zijkant, roodbruine poten. Heggenmussen worden zelden of nooit in groepjes gezien. Het mannetje en het vrouwtje dragen hetzelfde verenkleed. Hij heeft een hoge, heldere, vrij stereotiepe zang. Minder vaak te horen in de zomer. Heeft zogenaamde ‘liefdes-fluisterzang’ in aanwezigheid van vrouwtje, maar laat ook een soortgelijke gedempte zang in het najaar horen. De fluisterzang is ook bekend bij de merel.

Leefwijze

Ze verplaatsen zich op een eigen manier: laag bij de grond onder struiken en heggen, op paadjes en zelfs in lanen van parken op zoek naar voedsel. Aan de scherpe snavel van de heggenmus is te zien dat het hier om een insecteneter gaat.

Voortplanting

Het legsel bestaat uit 3 tot 6 blauwachtige eieren, die 2 weken lang worden bebroed. Twee weken later verlaten de jongen het nest.

Wanneer een dominant mannetje met meerdere vrouwtjes paart, is er een ondergeschikt mannetje in de buurt. Als het dit lukt om ook te paren, dan helpt hij bij het voeren van de jongen.

Verspreiding

De heggenmussen in Noord-Europa trekken in de winter naar het zuiden en westen. In Nederland en België komen heggenmussen het gehele jaar voor.

De soort telt 8 ondersoorten:

P. m. hebridium: Ierland en de Hebriden, ten westen van Schotland.
P. m. occidentalis: Schotland (behalve de Hebriden), Engeland en westelijk Frankrijk.
P. m. modularis: noordelijk en centraal Europa.
P. m. mabbotti: het Iberisch Schiereiland, het zuidelijke deel van Centraal-Frankrijk en Italië.
P. m. meinertzhageni: de Balkan.
P. m. fuscata: het zuidelijke Krimschiereiland aan de noordkust van de Zwarte Zee.
P. m. euxina: noordwestelijk en noordelijk Turkije.
P. m. obscura: noordoostelijk Turkije, de Kaukasus en noordelijk Iran.

 

Bron: Wikipedia